Biljartvereniging De NYDAS

Notulen vergadering biljartvereniging NYDAS vrijdag 18 september 2020

Om 19:30 verwelkomt  onze voorzitter, Geert Wind de aanwezige leden op deze
 bijzonder slotavond die tevens ook de opening is voor het nieuwe biljartseizoen 2020/2021
Geert wil graag met de aanwezigen een toost uitbrengen op het aankomt biljartseizoen
En verwelkomt ons nieuw lid, Allert Boostma
Allert is niet onbekend met het biljarten hij is eerder lid geweest van  biljartvereniging de Alde Smidte en de Naslok.
2. Het vaststellen van de agenda gaat vlotjes de aanwezigen gaan hiermee akkoord . Tevens vraagt de voorzitter als er nog op of aanmerkingen   zijn over de notulen van 2019. Deze worden door de aanwezigen leden goedgekeurd.
3. Dick Elzinga, de penningmeester  wordt gevraagd over de financiële stand der zaken  deze is positief en er zijn geen  op- of aanmerkingen van zijn kant ook de kascommissie (Peter Lammers en Emille Persenaire) zijn zeer tevreden en geeft de penningmeester decharge .
4. De contributie blijft gelijk zoals de voor gaande jaren dus € 50,00. Dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar het volgende Ibannr.: ................................t.n.v.  Dick Elzinga o.v.v. Contributie NYDAS
5. Het vaststellen van de competitie wordt om het jaar veranderd en is dit seizoen 2 rondes Libre en 1 ronde driebanden  hierover is enigszins een discussie over het uitspelen van de derde ronde. Wim stelt voor dat Emille niet mee doet met de derde ronde ivm met zijn werkzaamheden kan hij waarschijnlijk deze ronde niet afmaken waarddoor  er een niet eerlijke uitslag komt de reactie hierop is dat we wel de derde ronde spelen  en tot en met dertig beurten stoppen, Ruurd zal kijken als dit mogelijk is met het biljartprogramma.
6. Het vaststellen van het gemiddelde van elke speler levert ook geen ook geen problemen op het gemiddelde van Theo wordt aangepast. Ruurd wordt door de voorzitter bedankt voor het zeer correct bijhouden van de standen .
7. Door de corona zijn er nog geen uitwisselingen vast gelegd , dit wordt tzt besproken.
8. De rondvraag , Willem stelt wederom dat hij zijn uiterste best zal doen om dit seizoen kampioen te worden. Dit wordt dan ook zeer gewaardeerd door de voorzitter en wenst hem hierin veel succes.                Ruurd wil graag dat de tellijst beter en volledig worden ingevuld. Dick stelt het poetsen van ballen aan de orde dat dit te weinig wordt gedaan waardoor er veel en extra werk moet worden verricht bij het schoonmaken van de ballen, de leden geven toe dat dit niet met regelmaat gebuurt en er wordt dan ook toegezegd om de ballen vaker te poetsen.
9. Sluiting. Om 19:50 uur sluit voorzitter Geert de vergadering en wenst tenslotte alle leden veel suc6 toe voor het komend seizoen.

 Verslag  secretaris  Johan van der Goot  Verslag  jaarvergadering  18 september 2020

 

 

TERUG NAAR DE BEGINPAGINA